Innovatieve verkeersapps op grote schaal gebruikt

Innovatieve verkeersapps op grote schaal gebruikt

De proef met innovatieve verkeersapps in de regio Amsterdam is afgerond. In totaal kregen meer dan 40.000 automobilisten in de regio Amsterdam, tijdens 1 miljoen ritten, via apps in de auto individuele verkeersinformatie en routeadvies. Nooit eerder deden zo veel mensen mee aan een proef met slimme verkeersinformatie.

Sneller door betere spreiding

Het advies werd steeds proactief aangepast aan de actuele situatie op de weg en aan de bestemming van de automobilist, waarbij indien noodzakelijk de verkeersdrukte werd gespreid.Ruim 50% van de deelnemers volgde het advies op. Bij grote evenementen in Amsterdam-Zuidoost werd op deze manier het verkeer beter gespreid over de aanvoerwegen en parkeerlocaties. Deelnemers aan de proef waren bij deze evenementen daardoor sneller op de plaats van bestemming.

Dit blijkt uit de evaluatie van het In Car gedeelte van de Praktijkproef Amsterdam (PPA). Dit deel testte hoe slimme en actuele verkeersinformatie de bereikbaarheid van de regio Amsterdam kan verbeteren. Bij het woon-werkverkeer in de regio Amsterdam bleek het niet goed mogelijk om een effect te meten. De concentratie van de deelnemers op de verschillende fileplekken en filemomenten in de regio was hiervoor niet groot genoeg.

De proef heeft gegevens opgeleverd over de mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer in drukke regio’s te verbeteren. Zo blijkt uit de proef dat het merendeel van de deelnemers de informatie heeft gebruikt om de route van tevoren te checken. De helft van de deelnemers heeft het routeadvies in de auto daadwerkelijk opgevolgd. Het is nieuw dat informatie over het verkeer afkomstig van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam gecombineerd werd met gegevens van bedrijven die de apps aanboden. De proef laat zien dat hiermee individuele en actuele informatie en advies in de auto daadwerkelijk is te realiseren. Verkeerscentrales hebben zo meer mogelijkheden om het verkeer te regelen en de doorstroming te bevorderen.

ADAM en EVA

De VerkeersInformatieDienst nam deel aan de proef middels het consortium Amsterdam Mobiel, waarin ook adviesbureau ARCADIS participeerde. Amsterdam Mobiel bracht een app uit voor woon-werk-verkeer, ADAM, en een app gericht op evenementenbezoekers van het ARENA-gebied en de RAI (EVA). Per evenement zijn gemiddeld 700 adviezen gegeven. Tijdens de AutoRai betrof het zelfs 2.700 adviezen.

PPA

De proef was onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam (PPA), een programma van grootschalige proeven met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Het doel van het programma is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. De Praktijkproef Amsterdam is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Amsterdam. De proef met de apps is uitgevoerd door twee consortia van bedrijven. Het consortium Amsterdam onderweg, van ARS Traffic & Transport Technology en TNO, ontwikkelde de app Superroute en Superticket, later samengevoegd tot Superroute. Amsterdam Mobiel van Arcadis en VID kwam met de apps Adam en Eva.


 

Bron: vid.nl